Vragen ter voorbereiding op het Coachgesprek

Graag uiterlijk 48 uur vóór het coachgesprek invullen.

  Voornaam*
  Achternaam*
  Telefoonnummer*
  E-mailadres*
  Website*
  Wat wil ik vieren sinds mijn laatste coachgesprek?*
  Zijn er online publicaties geweest?*
  In welke media? (Deel de link naar de publicatie of voeg deze toe als bijlage)
  Zijn er offline publicaties geweest?*
  In welke media? (Voeg deze toe als bijlage ajb)
  Welke projecten, om jouw bedrijf op te bouwen, lopen er op dit moment?*
  Welke directe acties heb je ondernomen voor de groei van je bedrijf?*
  Wat zijn vraagstukken of belemmeringen waar jij met je publiciteit/zichtbaarheid tegenaan loopt?*
  Waar wil ik mijn coachgesprek van vandaag voor gebruiken?*
  To do... (in te vullen na het coachgesprek)
  Aandachtspunten voor het volgende coachgesprek:
  Heb je een publicatie al gehad en heb je daarvan een pdf of afbeelding? Voeg deze dan hier toe (maximaal 10MB):